Ukončení: 9. národní výzva v podprogramu INTER-EUREKA

Výzva konec

Podrobnosti

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • 25 září, 2020
  • Pátek, 8AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Ukončení: 9. národní výzva v podprogramu INTER-EUREKA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, Praha 1

Pátek, 8AM to 4PM
25 září, 2020

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje ke dni 18.6.2020 podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 9. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE121) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 25. září 2020.

Dokumenty pro uchazeče: 

Zadávací dokumentace 9. výzvy INTER-EUREKA - LTE121.zip (5,3 MB)

Vzorová smlouva - LTE121.zip (87,43 kB)

Zdroj: msmt.cz