Soutěž EXPRO PROJEKTY

Výzva start

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 2018-05-15 14:11 to 2018-05-24 14:11

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Soutěž EXPRO PROJEKTY

Mezinárodní

2018-05-15 14:11 to 2018-05-24 14:11
15 května, 2018

000000

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Uchazeči, kteří splňují všechny podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy a podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, mohou podávat návrh grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO, jejichž cíle a způsob řešení v základním výzkumu stanovuje uchazeč sám v následujících oborech:
a. matematika a fyzika 1;
b. fyzika 2;
c. chemie;
d. lékařské vědy;
e. biologie a zemědělské vědy;
f. společenské vědy;
g. humanitní vědy;
h. technické vědy, informatika

Soutěž končí 28. 6. 2018

Více podrobností zde.

Zdroj: GA ČR