Soutěž EK o cenu za trvalou udržitelnost

Soutěž

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 2018-06-05 0:01 to 2018-09-14 23:59

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Soutěž EK o cenu za trvalou udržitelnost

Mezinárodní

2018-06-05 0:01 to 2018-09-14 23:59
5 června, 2018

000000

Evropská komise vyhlásila 5. června vůbec první cenu za evropskou udržitelnost, která má být udělena za snahu a tvořivost evropských občanů, firem a organizací působících ve prospěch dosažení cílů trvale udržitelného rozvoje OSN. Musí jít o iniciativy nabízející konkrétní řešení pro dosažení těchto cílů. EU přitom vedla vyjednávání o nich, a nyní by tedy měla stát včele jejich realizace, jak uvedl první místopředseda EK Frans Tiimmermans. Hlavními prvky naplňování cílů je tvořivost a inovativnost. Cena se zaměřuje na konkrétní téma související s tématem roku vybraným Politickým fórem OSN na vysoké úrovni. Letos je tématem Posilování postavení lidí a zajištění začleňování a rovnosti, což odkazuje na soubor cílů trvale udržitelného rozvoje (TUR): cíl 4 – rovný přístup ke vzdělání, cíl 8 – důstojná práce a ekonomický růst, cíl 10 – odstraňování nerovností, cíl 13 – zmírňování změn klimatu, cíl 16 – mír, spravedlnost a silné instituce a cíl 17 – partnerství pro plnění cílů. Soutěž je určena čtyřem kategoriím zájemců – mládeži, veřejným orgánům, soukromým subjektům a občanské společnosti. Adepti na cenu udržitelnosti musí splňovat tři rozměry udržitelného rozvoje – tedy hledisko ekonomické, ekologické a sociální.

Cena trvalé udržitelnosti je prestižním oceněním těch, kdo zásady TUR začleňují do své každodenní činnosti, provozu a praxe. Cena je nehmotná a očekává se zájem veřejnosti a médií o činnost oceněných subjektů. Sedmnáct cílů TUR přijalo Valné shromááždění OSN v září 2016 s cílem skoncovat s chudobou, chránit planetu a zajistit prosperitu v rámci nové agendy trvalé udržitelnosti. Cílů má být dosaženo do roku 2030. Pod každý cíl spadají dílčí cíle, jichž je celkem 169. Odpovědnost za agendu sdílejí jednotlivci, firmy, akademické instituce i občanská společnost, místní, regionální, národní, evropské a mezinárodní i soukromé organizace.

Cílem ceny má být vyzdvihnout evropské iniciativy, které přispějí k Agendě 2030, podporovat jejich další rozvoj a působení a zvyšovat povědomí veřejnosti a dalších subjektů o cílech trvale udržitelného rozvoje. Jde take o to najít evropské “velvyslance udržitelnosti”, kteří by ostatní povzbuzovali k lepším výsledkům v oblasti trvalé udržitelnosti.

Přihlášky do soutěže lze podávat do 14. září 2018. Vítěze vybere komise složená ze zástupců mnohostranné platformy pro cíle trvale udržitelného rozvoje. Vyhlášení proběhne na jaře 2019.

Informace o soutěži najdete ZDE.

Zdroj: grant-garant