Seminář pro příjemce – Výzva č. 048. předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP

Vzdělávání

Podrobnosti

  • Harfa Office Park
  • 13 června, 2018
  • Středa, 9AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář pro příjemce – Výzva č. 048. předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha

Středa, 9AM to 4PM
13 června, 2018

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 048 Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP.

Seminář je určen pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 1 OP, výzvy č. 048 Předaplikační výzkum pro ITI.

Seminář bude zaměřen na seznámení příjemců s postupy a pravidly ŘO tak, aby při předložení prvních zpráv o realizaci a žádostí o platbu, příjemci co nejméně chybovali. Zaměření semináře bude cílit na vykazování věcné a finanční části realizace projektu, na dokladování výstupů a podkladů ke zprávám o realizaci a žádostem o platbu, případně na práci v systému ISKP14+ při vyplňování zpráv o realizaci a žádostí o platbu a s postupem při zadávání veřejných zakázek. Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé projekty řeší obdobné situace, lze seminář využít i pro společnou diskuzi a sdílení zkušeností. Seminář může sloužit také jako klíčový nástroj pro diskuzi nad čerpáním projektů v klíčovém roce 2018 (naplnění pravidla n+3).

Dovolujeme si upozornit, že seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že vzhledem k omezené kapacitě semináře je možná účast nejvýše 2 zástupců za projekt.

V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do: 6. června 2018.

Počet účastníků je omezen na 50. Registrace zde.

Zdroj: MŠMT