Seminář pro příjemce OP VVV výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Vzdělávání

Podrobnosti

  • Harfa Office Park
  • 17 září, 2019
  • Úterý, 10AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář pro příjemce OP VVV výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha

Úterý, 10AM to 4PM
17 září, 2019

000000

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na seminář pro příjemce – Výzva č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Seminář je určen pro úspěšné žadatele a příjemce finanční podpory z OP VVV, prioritní osy 3, výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Cílem semináře je seznámit účastníky s vykazováním věcné a finanční části realizace projektu, s dokladováním výstupů a podkladů ke Zprávám o realizaci a Žádostem o platbu, s prací v systému ISKP14+ při vyplňování Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu a s problematikou administrace veřejných zakázek.

Dovolujeme si upozornit, že seminář je určen výhradně pro zástupce žadatelů/příjemců této výzvy a že vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast nejvýše 2 zástupců za jednoho příjemce.

Podrobné informace zde.

Zdroj: MŠMT