Seminář: Ochranné známky - velká novela známkového zákona od roku 2019

Vzdělávání

Podrobnosti

 • BEA centrum Olomouc
 • 26 února, 2019
 • Úterý, 8AM to 2PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář: Ochranné známky - velká novela známkového zákona od roku 2019

BEA centrum Olomouc, Kosmonautů 1, Olomouc

Úterý, 8AM to 2PM
26 února, 2019

000000

Seminář je určen advokátům, patentovým zástupcům, firemním právníkům, stávajícím vlastníkům ochranných známek i potencionálním přihlašovatelům nebo zájemcům o registraci ochranných známek.

Program

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách, která by měla nabýt účinnosti 1. ledna 2019. Novela do českého známkového práva transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Účastníci budou nejenom informováni o nových druzích ochranných známek, o změnách v řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku, ale i o povinnosti každého vlastníka ochrannou známku řádně užívat.

1. Nová definice ochranné známky
2. Nové druhy ochranných známek (např. multimediální, pohybová, zvuková)
3. Změny v řízení o přihlášce ochranné známky
4. Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti

 • Nové absolutní důvody
 • Zrušení § 6 v rámci věcného průzkumu

5. Zrušení důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky

6. Relativní důvody zápisné nezpůsobilosti – Námitky proti zápisu přihlášeného označení do rejstříku

 • Nová systematika námitkových důvodů
 • Shoda starší ochranné známky s přihlašovaným označením
 • Ochranné známky s dobrým jménem
 • Změny v ostatních námitkových důvodech

7. Průkaz řádného užívání namítané ochranné známky v řízení o námitkách

 • Žádost přihlašovatele o předložení důkazů
 • Náležitosti žádosti o předložení důkazů
 • Lhůta k podání žádosti o předložení důkazů a její omezení
 • Lhůta k předložení důkazů o řádném užívání namítaných ochranných známek a její omezení
 • Prokazování užívání namítané ochranné známky
 • Částečné užívání namítané ochranné známky
 • Důsledky (ne)užívání namítané ochranné známky
 • Zamítnutí námitek z důvodu nedoložení důkazů o řádném užívání namítané ochranné známky

8. Připomínky proti zápisu ochranné známky – nová lhůta pro podání
9. Zrušení ochranné známky z důvodu jejího neužívání
10. Nová právní úprava návrhu na prohlášení za ochranné známky za neplatnou z důvodu nedostatku dobré víry při podání přihlášky
11. Změny v řízení o rozkladu
12. Nová úprava vztahující se k placení správních poplatků
13. Zrušení vyhlášky č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách
14. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

Více informací včetně možnosti registrace zde.

Zdroj: intellego.cz