Seminář: Ochrana duševního vlastnictví malé a střední firmy

Vzdělávání

Podrobnosti

 • Sídlo AMSP
 • 4 června, 2019
 • Úterý, 9AM to 12PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář: Ochrana duševního vlastnictví malé a střední firmy

Sídlo AMSP, Sokolovská 100/94, Praha

Úterý, 9AM to 12PM
4 června, 2019

000000

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma: “Ochrana duševního vlastnictví malé a střední firmy.”

Účast pro registrované zdarma. Registrace probíhá do 2. 6. 2019 do 12 h.

Program

 • Autorskoprávní ochrana – logotyp, grafický manuál firmy, smluvní dokumentace;
 • Ochranné známky – označení výrobků a služeb, logo, firma, doménová jména;
 • Průmyslový vzor (design) – stylizace provozovny a jejího vybavení, design výrobků;
 • Technická řešení a jejich ochrana – patent a užitný vzor;
 • Ochrana know-how a obchodního tajemství – smlouvy (doložky o mlčenlivosti), směrnice a proškolení zaměstnanců, prevence při jednání s obchodními partnery;
 • Nekalá soutěž – vymáhání práv (zdržení se protiprávního jednání, odstranění závadného stavu, náhrada škody, vydání přiměřeného zadostiučinění, omluva, zveřejnění rozsudku);
 • Daňové odpočty na podporu výzkumu a vývoje od 1.4.2019;
 • Společná diskuse.

Zaměření
Obsah semináře je zaměřený na praktické využití prostředků autorskoprávní a průmyslově právní ochrany při řízení malé a střední firmy.

Zdroj: amsp.cz