Seminář: Inovační strategie ČR 2019-2030 a její využitelnost pro podporu ochrany technických řešení

Vzdělávání

Podrobnosti

  • Úřad průmyslového vlastnictví
  • 28 března, 2019
  • Čtvrtek, 10AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář: Inovační strategie ČR 2019-2030 a její využitelnost pro podporu ochrany technických řešení

Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, Praha 6

Čtvrtek, 10AM to 3PM
28 března, 2019

000000

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů si Vás v rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví  dovoluje pozvat k účasti na seminář na téma "Inovační strategie ČR 2019-2030 a její využitelnost pro podporu ochrany technických řešení"

Seminář reflektuje Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) nově přijatou Inovační Strategii pro období let 2019 - 2030, která má posílit význam inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšovat jejich přínos pro dlouhodobý hospodářský růst. Seminář se bude primárně věnovat vytyčení nových priorit ve směřování českého výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu k technickým řešením a jejich ochraně a je určen všem zástupcům podnikatelské i vědecké sféry.
Více informací
Přihláška

Zdroj: ÚPV