Seminář: Gender v Horizontu Evropa

Vzdělávání

Podrobnosti

  • online
  • 13 května, 2021
  • Čtvrtek, 10AM to 12PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Seminář: Gender v Horizontu Evropa

online

Čtvrtek, 10AM to 12PM
13 května, 2021

000000

Seminář o nových podmínkách v oblasti genderové rovnosti v Horizontu Evropa, který pořádá NKC - Gender a věda ve spolupráci s TC, se bude věnovat Plánům genderové rovnosti a požadavku začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací. Během semináře bude pozornost věnována následujícím bodům:

  • Zakotvenost genderové rovnosti v novém Evropském výzkumném prostoru, Horizont Evropa a závěry Rady (Marcela Linková)
  • Co přináší Horizont Evropa v oblasti genderové rovnosti (Timea Crofony a Pavla Rypáčková):  přístup Evropské komise: posílení tématu genderové rovnosti jako průřezového tématu spolu s intersekcionalitou (proti genderovým a sociálním nerovnostem, proti předsudkům a bariérám),  hlavní novinky: kritérium implementace GEP od roku 2022, integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu a vývoje jako defaultní povinnost, možnost získat speciální finanční zdroje alokované na tvorbu GEPů (skrze “Widening Participation and Strengthening the European Research Area” část HE programu), specifická podpora výzkumu genderových studií a studií intersekcionality, opatření na podporu žen a jejich zastoupení ve vedení a v rozhodovacích pozicích, rovné zastoupení žen a mužů v evaluačních komisích a expertních skupinách, panelech a projektových týmech
  • Plány genderové rovnosti (Timea Crofony a Pavla Rypáčková): eligibility criterion od roku 2022, co je plán genderové rovnosti, jaké oblasti musí pokrývat, fáze a cyklus GEP, příklady k jednotlivým částem
  • Genderová dimenze v obsahu výzkumu a inovací (Timea Crofony a Pavla Rypáčková):  zohlednění perspektivy genderu a pohlaví ve výzkumu, intersekcionální otázky, přínos a základní příklady
  • Podpora ze strany Evropské komise a NKC gender a věda (Marcela Linková)

Zdroj: horizontevropa.cz