Recycling 2020

Konference

Podrobnosti

 • Hotel Santon Brno
 • 2020-10-15 9:00 to 2020-10-16 15:00

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Recycling 2020

Hotel Santon, Přístavní 38, Brno

2020-10-15 9:00 to 2020-10-16 15:00
15 října, 2020

000000

Letos se uskuteční již 25. ročník mezinárodní konference Recycling 2020 aneb Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů.

 

Konference je určená pro:

 • provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
 • orgány státní správy a místní samosprávy s působností ve stavebním
  řízení a oboru životního prostředí,
 • výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
 • stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
 • firmy zabývajícími se sběrem stavebních odpadů apod.

 

Tématické zaměření konference:

 • Možnosti využívání stavebních výrobků z druhotných surovin v souladu
  s Vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle Nařízení EP a Rady
  305 / 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních
  výrobků na trh
 • Katalog druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů vhodných pro
  využití ve stavebnictví.
 • Nakládání s vybranými SDO jako s vedlejšími produkty,
 • „Aktualizace surovinové politiky druhotných surovin České republiky pro období
  2019 až 2022“ pro oblast stavebnictví a její vliv na rozvoj recyklace SDO.
 • Připravovaný nový zákona o odpadech a jeho očekávaný vliv na recyklaci
  stavebních a demoličních odpadů.
 • Další legislativní otázky v recyklaci minerálních stavebních odpadů.
 • Proces recyklace stavebních a demoličních odpadů ve vybraných zemích EU
 • Proces certifikace recyklátů z inertních minerálních materiálů s ohledem na
  současnou platnou legislativu.
 • Chemické hodnocení stavebních odpadů a vliv na životní prostředí.
 • Posuzování stavebně technických vlastností recyklátů a řízení jejich jakosti ve
  vztahu k jejich následnému využití ve stavební výrobě.
 • Možnosti využití recyklátů při výrobě stavebních hmot a konstrukčních stavebních
  prvků.
 • Využívání recyklovaného kameniva v liniových stavbách
 • Technologická zařízení pro recyklaci stavebních odpadů
 • Ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů.

 

Zdroj: prumyslovaekologie.cz