Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense

Soutěž

Podrobnosti

  • Národní
  • 2018-06-05 0:01 to 2018-06-06 13:55

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense

Národní

2018-06-05 0:01 to 2018-06-06 13:55
5 června, 2018

000000

Již po dvacáté prvé se český Siemens chystá oceňovat talentované studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v řádu statisíců korun. Práce do soutěže je možné zasílat až do 25. listopadu.

Soutěž probíhá ve spolupráci s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou, která převzala roli předsedkyně jedné z porot, a s Akademií věd ČR. Zájemci se o vítězství utkají v sedmi kategoriích – studenti a vědecké týmy se mohou sami přihlásit do kategorií o nejlepší výsledek základního výzkumu a o nejlepší diplomovou či disertační práci. Právě diplomové a disertační práce patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější kategorie – a to nejen mezi studenty. Spolu s autorem vítězné práce totiž ocenění získá také jeho vedoucí. Siemens letos v těchto kategoriích navíc výrazně navyšuje odměny a mezi vítěze rozdělí celkem 400 tisíc korun.

Zajímavou odměnu mohou získat i vědecké týmy – za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu si vítězové odnášejí 300 tisíc korun. Ocenění v soutěži se již tradičně dočká i nejlepší pedagogický pracovník – zde je cílem vyzdvihnout dlouhodobý přínos kvalitních pedagogů pro rozvoj českého školství.

Tři zvláštní ocenění

V rámci Ceny Wernera von Siemense uděluje český Siemens i tři zvláštní ocenění, která mají za cíl upozornit na aktuální společenská témata. K podpoře diverzity ve vědě a zvýšení zájmu žen o vědu a výzkum vybírá nejlepší ženskou vědeckou práci. Ocenění za překonání překážek při studiu má za cíl motivovat zdravotně znevýhodněné studenty. Vůbec poprvé se zvláštního ocenění dočká nejlepší absolventská práce na téma podle konceptu Průmysl 4.0, jejímž prostřednictvím chce Siemens poukázat na současné potřeby českých firem v oblasti vědy.

Vypsána je také finanční odměna 10 000 korun za doporučení možného budoucího vítěze. Více informací najdete na stránkách soutěže.

Soutěž Cena Wernera von Siemense, která dlouhodobě podporuje vědu, výzkum a vzdělávání, je svým rozsahem, výší finančních odměn i tradicí jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice. Poznatky studentů se díky ní dostávají do povědomí široké veřejnosti i odborné praxe. Za dobu trvání soutěže bylo oceněno celkem 344 soutěžících, jimž bylo rozděleno 10,3 milionu korun.

Autor: Vlaďka Coufalová
Zdroj: AV ČR