Předběžná tržní konzultace k projektu: Zvýšení bezpečnostní rezervy aplikací strategie IVMR pro VVER 1000

Ostatní

Podrobnosti

  • Technologická agentura TA ČR
  • 22 března, 2019
  • Pátek, 10AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Předběžná tržní konzultace k projektu: Zvýšení bezpečnostní rezervy aplikací strategie IVMR pro VVER 1000

Technologická agentura TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00, Praha 6

Pátek, 10AM to 3PM
22 března, 2019

000000

Dne 22. března 2019 od 10:00 hod se bude v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) konat setkání s dodavateli a zástupci resortu SUJB k projektu TITXSUJB830 s názvem „Zvýšení bezpečnostní rezervy aplikací strategie IVMR pro VVER 1000“.

Setkání je určeno především dodavatelům, jako možným řešitelům tohoto projektu, který bude řešen v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, vývoje či inovace, hrazeného formou 100% podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu je: ověřit aplikovatelnost strategie „In Vessel Melt Retention“ (dále jen IVMR) na provozované jaderné elektrárně typu VVER 1000 a určit podmínky úspěšnosti této strategie, za kterých umožní zvýšit bezpečnostní rezervu jaderné elektrárny v oblasti zvládání těžkých havárií.

Předmětem jednání/konzultace je: diskuse nad vhodným nastavením projektu, nalezení možných limitů řešení a ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), zjištění možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. Tyto parametry mohou přítomní dodavatelé a zástupci resortů aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE

Zdroj: TA ČR