Předběžná tržní konzultace k projektu: „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ - Program BETA2

Vzdělávání

Podrobnosti

  • Technologická agentura TA ČR
  • 27 ledna, 2020
  • Pondělí, 11AM to 2PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Předběžná tržní konzultace k projektu: „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ - Program BETA2

Technologická agentura TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00, Praha 6

Pondělí, 11AM to 2PM
27 ledna, 2020

000000

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt se bude řešit v Programu BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze ho hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

Zanalyzovat potřeby krajanů a Čechů žijících v zahraničí a vytvořit tak základ pro budoucí systematičtější návratovou politiku státu a dále také analyzovat přínosy udržení vazeb těchto osob na ČR (obhajoba a podpora českých zájmů v zahraničí).

V první fázi by mělo jít o koordinaci a zajištění informačních toků oběma směry (tj. informovat Čechy v zahraničí a současně mapovat jejich potřeby a zájmy). Výzkum by navazoval na aktivity Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí. Prvotní aktualizace a sběr informací by měl postupně směřovat k jednotné webové prezentaci a vydávání příslušných informačních materiálů. Dlouhodobějším cílem je návrh na zřízení webového informačního portálu státní správy pro české občany v zahraničí (např. v rámci eGovernmentu s výhledem do r. 2020), který by se systémově
a dlouhodobě zabýval návratovou politikou českého státu a posílil vztah a vyjádřil zájem mateřského státu o diasporu. Vztah českého státu k této “nové migraci” lze označit za vlažný nebo přinejmenším formální. Aby mohly státní instituce přejít do aktivnějšího režimu, je nutné vyjít z aktuálních poznatků o skutečném stavu věcí a v neposlední řadě také z názorové hladiny samotných migrantů. Další oblast výzkumu by měla být zaměřena na rozvoj a způsoby podpory české tradiční krajanské komunity v Banátu s cílem zachování její unikátnosti, ale zároveň zajištění motivace pro návrat mladé generace, která odešla do ČR za prací.

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu,
  • hledání možných limitů řešení,
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů),
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení.

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE.

Zdroj: TA ČR