Národní kulatý stůl o vědní politice

Ostatní

Podrobnosti

  • Akademie věd České republiky
  • 22 května, 2019
  • Středa, 10AM to 2PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Národní kulatý stůl o vědní politice

Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1

Středa, 10AM to 2PM
22 května, 2019

000000

Přijďte diskutovat o vědní politice a najít odpověď na hlavní otázku dne: jak napomoci pozitivní změně?

Vedení Alliance4Life a Akademie věd České republiky vás zve na celonárodní setkání k vědní politice, jehož cílem je přispět k pozvednutí úrovně české vědy, výzkumu a inovací díky sdílení progresivních národních i zahraničních zkušeností a dobré praxe.

Na setkání budou zástupci vedení resortů ministerstev, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, grantových agentur, českých univerzit, vysokých škol a výzkumných institucí, předním vědcům a zástupcům akademické sféry i vedení organizací reprezentujících soukromou sféru.

Projekt Alliance for Life Sciences propojuje deset výzkumných univerzit a vědeckých ústavů z devíti zemí střední a východní Evropy, jejichž cílem je pozitivně působit na zlepšování podmínek pro vědu, výzkum a inovace. Z prostředků poskytnutých Evropskou unií i z národních rozpočtů byly v zemích střední a východní Evropy v posledních deseti letech provedeny rozsáhlé investice, přesto v celkovém vědeckém výkonu ve srovnání se západní Evropou stále přetrvávají významné rozdíly. Organizace sdružené v Alliance4Life chtějí mimo jiné pracovat na zlepšování vnitřní kultury vědeckých pracovišť, kvality řízení i pravidlech personální politiky, a přispět k pozitivním změnám i na národních úrovních. Ambicí Alliance4Life je, aby jejím prostřednictvím byl hlas kvalitní vědy z této části Evropy slyšet i v Bruselu.

Zdroj: CEITEC