Národní informační den k aktuálním ICT výzvám v Horizontu 2020

Vzdělávání

Podrobnosti

  • TC AV ČR
  • 4 října, 2019
  • Pátek, 9AM to 1PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Národní informační den k aktuálním ICT výzvám v Horizontu 2020

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Pátek, 9AM to 1PM
4 října, 2019

000000

Technologické centrum AV ČR organizuje v pátek 4. října 2019 informační den za účasti zástupce Evropské komise: Aktuální výzvy v oblasti Informačních a komunikačních technologií v programu Horizont 2020.

Cílem akce je seznámit účastníky s otevřenými tématy pro r. 2020, zprostředkovat rady od hodnotitele projektových návrhů a informovat je o zkušenostech úspěšných řešitelů projektů.

Program informačního semináře naleznete zde.

Zájemci se mohou registrovat prostřednictvím registračního formuláře do 27.9. nebo do naplnění kapacity konferenční místnosti.

Zdroj: h2020.cz