LETNÍ ŠKOLA PRO MANAŽERY VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Vzdělávání

Podrobnosti

 • Zámecký hotel v Třešti u Jihlavy
 • 2018-08-21 17:00 to 2018-08-23 15:00

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

LETNÍ ŠKOLA PRO MANAŽERY VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

Dr. Richtra 234/6, 589 01 Třešť

2018-08-21 17:00 to 2018-08-23 15:00
21 srpna, 2018

000000

Letní škola je určena pro manažery výzkumných organizací všech typů, tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd ČR, ostatních veřejných výzkumných institucí, fakultních nemocnic a institucí dalších právních forem. Zaměříme se především na pracovníky v různých stupních řízení výzkumu, ale také na vedoucí výzkumných skupin.
Počet míst je omezen na 25 účastníků.
Téma

Právní regulace výzkumu a vývoje je oblastí, která získává na důležitosti. Jedná se především o problematiku veřejné podpory, smluvního výzkumu, ochrany duševního vlastnictví nebo transferu technologií. První den bude věnován právnímu minimu pro vedoucí pracovníky ve VaV.

Druhý den se budeme věnovat projektovému řízení a aplikaci jeho principů do každodenní činnosti ve výzkumných organizacích. Pro účastníky jsme připravili celodenní simulační hru.

Tématem třetího dne bude pohled na strategické řízení organizace a řízení lidských zdrojů. Formou moderované diskuse se budeme ptát na to, jaké faktory budou mít v českém vědeckém prostředí největší význam, jak se bude vyvíjet financování, co nás čeká po roce 2020 a tak dále.

Program

Úterý 21. 8. 2018, 10:00 - 17:00

 • Zahájení, přestavení účastníků
 • Právní rámec výzkumu a vývoje v ČR
 • Aktuální problémy, právní rámec veřejné podpory a její dopady, smluvní vztahy, ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií atd.
 • Matej Kliman (AK HOLEC, ZUSKA & Partneři)

Středa 22. 8. 2018, 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 • Projektové řízení a jeho principy
 • Celodenní simulační hra, praktické zkušenosti s řízením projektů se stanoveným rozpočtem a termínem, trénink manažerských dovedností
 • PM Consulting s.r.o.

Čtvrtek 23. 8. 2018, 9:00 - 15:00

 • Strategické řízení VaV, rozvoj lidských zdrojů
 • Moderovaný workshop
 • Jiří Nantl (CEITEC Masarykova univerzita)

Zdroj: Alevia