Konference „Výsledky a podpora spolupráce v programech EUREKA a Eurostars“

Konference

Podrobnosti

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • 20 listopadu, 2019
  • Středa, 10AM to 3PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Konference „Výsledky a podpora spolupráce v programech EUREKA a Eurostars“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, Praha 1

Středa, 10AM to 3PM
20 listopadu, 2019

000000

Cílem konference je motivovat české organizace, především malé a střední podniky, ke spolupráci s výzkumnými organizacemi, připravovat návrhy nových projektů EUREKA a Eurostars, upozornit na možnosti využití podpory z účelových finančních prostředků a aktivní účasti v mezinárodních projektech ve výzkumu a inovacích.

Účastníci budou mít ojedinělou příležitost diskutovat o projektové činnosti s národními koordinátory a zástupci z Holandska, Německa, Norska, Slovenska a  Finska. Předseda Skupiny národních koordinátorů holandského předsednictví programu EUREKA Mike Timmermans ve svém vystoupení seznámí přítomné se strategií a cíli současného předsednictví pro období 2019/2020.

Více v programu konference zde.

Registrace zde.

Zdroj: enterprise europe network