Konference Turbomachines 2018

Konference

Podrobnosti

  • Praha
  • 2018-09-25 9:00 to 2018-09-26 18:00

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Konference Turbomachines 2018

Praha

2018-09-25 9:00 to 2018-09-26 18:00
25 září, 2018

000000

Aktuální požadavky na provoz moderních fosilních zdrojů jsou do velké míry ovlivněny rychle vzrůstajícím podílem obnovitelných zdrojů, které jsou ze své podstaty nestabilní. To klade nové požadavky na provoz klasických zdrojů s parní turbínou, které stále zůstávají nezbytným doplňkem obnovitelných zdrojů.

Mezi hlavní provozní požadavky patří zejména flexibilita provozu, okamžitá dostupnost výkonu, dlouhodobý bezpečný provoz na částečných a minimálních výkonech při zachování vysoké účinnosti nebo vysoký počet startů turbíny s krátkými najížděcími časy. Proto připravovaná konference v roce 2018 ponese podtitul „flexibilita turbosoustrojí“. V řadě se jedná již o 18. ročník setkání odborníků na témata týkající se lopatkových strojů a turbostrojů.

Tematické okruhy budou rozděleny do třech oblastí:

- Flutter – Vliv provozu turbíny na nízkých výkonech na dynamickou odezvu posledních lopatek z hlediska aeroelasticity
- Diagnostika a teplotní namáhání – Predikce a monitorování čerpání životnosti kritických komponent turbíny s ohledem na zvýšené zejména teplotní namáhání vlivem flexibilního provozu
- Optimalizace komponent turbíny, které limitují flexibilitu provozu (ložiska, ucpávky, aj.)

Na konferenci budou své výsledky prezentovat členové konsorcia FlexTurbine, které sdružuje 21 průmyslových a akademických partnerů ze 7 evropských  zemí, včetně světové špičky výrobců parních a plynových turbín (GE, Siemens, Ansaldo, MAN). FlexTurbine je tříletý mezinárodní projekt podpořený programem EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 „Highly flexible and efficient fossil fuel power plants”, který se zabývá kolaborativním vývojem komponent parních a plynových turbín, které byly identifikovány jako kritické z hlediska výše uvedených oblastí. Doosan Škoda Power je koordinátorem celého projektu

Konference se zúčastní také zástupci konsorcia TurboReFlex. Šest velkých výrobců parních a plynových turbín (DSPW, GE, Ansaldo, MAN, HHPSE, Siemens), provozovatelů elektráren (Gas Natural) a dalších 15 průmyslových a akademických partnerů z celkem 9 evropských zemí – opět v rámci programu Horizon 2020 – vyvíjí technologie pro retrofity fosilních elektráren, které umožní jejich flexibilní provoz a tím jejich použití jako záložní výrobní kapacity pro měnící se evropský energetický systém.

Registrovat se můžete zde do 27. 7. 2018, program konference naleznete zde.

Zdroj: asiplzen.cz