Konference: Očekávaný vývoj leteckého průmyslu v ČR a ve světě – 2.ročník

Konference

Podrobnosti

 • Hotel Holiday Inn
 • 4 prosince, 2019
 • Středa, 9AM to 4PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Konference: Očekávaný vývoj leteckého průmyslu v ČR a ve světě – 2.ročník

Hotel Holiday Inn, Křižkovského 20, Brno

Středa, 9AM to 4PM
4 prosince, 2019

000000

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 2.ročník odborné konference na téma: „Očekávaný vývoj leteckého průmyslu v ČR a ve světě“.

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 •   Trendy leteckého průmyslu v ČR a ve světě
 •   Zkušenosti a názory představitelů leteckého průmyslu
 •   Inovace a nové technologie v leteckém průmyslu
 •   Industry 4.0., Digitalizace 4.0.,  Trendy automatizace a robotizace
 •   Možnosti snižování nákladů a zvyšování produktivity v leteckém průmyslu
 •   Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
 •   Výzvy a příležitosti v leteckém průmyslu
 •   Řízení kvality, výkonnosti a rizik v leteckém průmyslu
 •   Podpora inovací, nových technologií, investic a exportu leteckého průmyslu
 •   Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v leteckém průmyslu

Cílem konference je podpora rozvoje leteckého průmyslu a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců a dodavatelů v leteckém průmyslu, zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji odvětví leteckého průmyslu a zavádění inovací a nových technologií.

Konference bude probíhat v češtině a angličtině a bude simultánně tlumočena.

Více informací včetně přihlášky zde.

Zdroj: konference.org