Další uzávěrka programu COST

Výzva konec

Podrobnosti

  • Mezinárodní
  • 29 listopadu, 2018
  • All Day

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Další uzávěrka programu COST

Mezinárodní

All Day
29 listopadu, 2018

000000

Další uzávěrka pro předkládání návrhů na nové akce COST byla stanovena na  29. listopadu 2018.  Evropská spolupráce na poli vědy a technologie (COST, European Cooperation in Science and Technology) je nejdéle trvající mezivládní rámec podporující spolupráci mezi vědci, inženýry a studenty napříč Evropou.

Žádosti o financování mohou být podány v oblasti vědy, technologií, humanitních a společensko-vědních oborech. Žadatelé o grant jsou povinni splňovat podmínky SESA zásad a nedílnou součástí je tzv. technická příloha. Zásady SESA upravují pravidla a postupy pro žadatele o grant. Bližší informace najdete zde.

Zdroj: tc.cz