Boosting Innovation Tour

Konference

Podrobnosti

  • Brněnské veletrhy a výstaviště
  • 19 listopadu, 2019
  • Úterý, 7AM to 5PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

Boosting Innovation Tour

Brněnské veletrhy a výstaviště

Úterý, 7AM to 5PM
19 listopadu, 2019

000000

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Boosting Innovation Tour, která se bude konat 19. listopadu 2019 v areálu brněnského výstaviště navazující na informační den, který se konal v Technologickém centru AV ČR ve čtvrtek 10. října 2019 v Praze. Jedním cílem této konference je poskytnout ještě širší pohled na koncept Innovation Hubs (IH) a Open Innovation Test Beds (OITB), který představí pozvaní řečnící z Evropské komise. Zaměří se tentokrát více na konkrétní příležitosti pro malé a střední podniky (MSP), které Innovation Hubs a Open Innovation Test Beds poskytují jak ve formě přístupu k pokročilým technologiím v duchu ´Test before invest´, tak ve formě kaskádového financování. Druhým okruhem diskutovaných otázek bude budování a propojování regionálních a evropských inovačních ekosystémů, podporujících zapojení MSP. Součástí konference bude i partnerské setkání pro navázání kontaktů mezi MSP a konsorcii IH/OITB i mezi firmami samotnými.

Program akce s registrací najdete na webu Technologického centra AV ČR zde, stejně jako registraci na partnerské setkání B2Match. Plánování schůzek bude probíhat od 4. listopadu 2019 a bude k dispozici i v průběhu samotné akce. Jednacím jazykem bude angličtina (bez tlumočení).

Místo konání: Brněnské veletrhy a výstaviště, pavilon E, hala E2 (1. patro)