2. expertní workshop projektu GoNano

Vzdělávání

Podrobnosti

  • TC AV ČR
  • 22 října, 2019
  • Úterý, 9AM to 2PM

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank you Kindly

2. expertní workshop projektu GoNano

Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Úterý, 9AM to 2PM
22 října, 2019

000000

Workshop Nanotechnologie a potraviny, který se uskuteční v rámci projektu GoNano, naváže na podněty odborníků a širší veřejnosti získané v předcházejících fázích řešení projektu. Konkrétní návrhy výzkumných záměrů a aplikací nanotechnologií ve třech oblastech: potraviny nového typu, chytré obaly a nanofiltry, které byly v jednotlivých fázích spolutvorby formulovány a upřesňovány odborníky a veřejností, získaly novou zpětnou vazbu od celoevropsky relevantního vzorku respondentů v online konzultaci.
Cílem 2. expertního workshopu je všechny získané poznatky spojit a vytvořit jasnou vizi o budoucích aplikacích nanotechnologií v potravinách.

Na workshop jsou zváni i odborníci, kteří se prvního workshopu neúčastnili, ale jsou odborníky ve výše zmíněných oblastech, tedy potravinových obalech, nanofitrech či v oblasti potravin nového typu, a mají k tématu co říci.
Prosíme, registrujte se prostřednictvím e-mailu níže (Iva Vančurová), registrace vám bude následně potvrzena.

Program akce naleznete zde.

Zdroj: tc.cz