Jižní Korea a Česká republika společně ve výzkumu a inovacích

„Spolupráce Technologické agentury ČR s Jižní Koreou má pro nás zásadní význam“, zaznělo z úst předsedy Technologické agentury ČR (TA ČR) Petra Očka 19. prosince 2016 úvodem setkání s představiteli tří korejských institucí – pana Kim Hong Ju, ředitele divize rozvoje průmyslových technologií korejského ministerstva obchodu, průmyslu a energetiky MOET a pana HyunJin Cha z Úřadu strategického plánování téhož ministerstva, pana Kim Jung Wooka, zastupujícího korejský institut pro průmyslovou technologii KIAT a pana Kang Woo Lee z Korejského hodnotícího institutu průmyslové technologie Keit. Tyto tři instituce jsou pilíři podpory korejského výzkumu, vývoje a inovací. Obě země – Česká republika i Jižní Korea – se výrazně zajímají o Průmysl 4.0 a pečlivě studují například německé systémy „smart factory“. Jižní Korea věnuje také velkou pozornost politice výzkumu a hodnocení úspěšnosti jeho podpory.

Vzájemnou spolupráci agentur obou zemí, podporujících výzkum, vývoj a inovace, si obě země prověřily v třetím kole programu DELTA, vyhlášeném TA ČR 27. dubna 2016. Po prvních dvou kolech, zaměřených na Vietnam, provincie Číny a Taiwan, byl program DELTA vyhlášen na spolupráci výzkumných institucí a firem Jižní Koreje a České republiky. Z třinácti přihlášených projektů jich bylo vybráno šest, měly by být dokončeny v průběhu tří let.

20161219 100618

Hosté se zájmem sledují prezentaci programů Technologické agentury ČR

 

Z diskuse s hosty vyplynulo, že pro TA ČR je velmi zajímavý korejský přístup k technologickému plánování a budování infrastruktury pro moderní technologie. Hosté se zajímali o filosofii a zacílení všech devíti programů TA ČR, v budoucnosti hodlají své programy podpory výzkumu a vývoje více specifikovat. Nelze vyloučit, že některé z kol programu DELTA se opět zaměří na Jižní Koreu. Jak připomenul Josef Vrbenský z MPO, možným tématem by mohl být právě Průmysl 4.0 nebo infrastruktura pro výzkum a vývoj.

Předseda TA ČR Petr Očko pozval korejské hosty k účasti na akcích sítě evropské sítě agentur TAFTIE, které v roce 2017 TA ČR předsedá. Vzhledem k tomu, že korejská agentura KIAT je důležitým zahraničním partnerem TAFTIE, je možné, že se s korejskými experty setkáme 22. června 2017 v Praze na výroční konferenci TAFTIE nebo 22. listopadu 2017 v Bruselu na Policy Forum TAFTIE. Jedním z námětů k diskusi by mohl být scénář EU k výzkumu a vývoji do roku 2050.

Zdroj: TAČR