Jednání Národních inovačních platforem

Závěrem roku 2017 (12., 13. a 19. prosince) proběhla jednání Národních inovačních platforem. Program i cíl všech uskutečněných jednání byl shodný:

Prvním bodem setkání byla informace o plánované aktualizaci Strategie pro inteligentní specializaci (RIS3). Ta by dle schváleného dokumentu měla proběhnout do konce roku 2018. Úřad vlády ČR plánuje se v tomto kontextu zaměřit především na vývoj v jednotlivých aplikačních odvětvích a na relevantnost a aktuálnost prioritních témat jednotlivých odvětví. V průběhu roku 2018 tedy budou probíhat intenzivní debaty nejen se členy Národních inovačních platforem, ale i se zástupci státní správy, kteří se budou účastnit práce v pracovní skupině pro aktualizaci RIS3.

Druhým diskutovaným bodem byla informace Technologické agentury ČR (TA ČR) o připravované veřejné soutěži programu Národní centra kompetence. Zástupci TA ČR zde představili základní parametry a cíle programu, tj. podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou. V programu se předpokládá integrace stávajících center, nikoliv podpora budování center nových. Podstatným parametrem při hodnocení center bude výše příjmů z neveřejných zdrojů. Zástupci TA ČR také předložili k diskuzi návrh výzkumných témat, na která by měla být centra zaměřena.

Zdroj: vyzkum.cz

 

Zdroj: vyzkum.cz