Jedinečná šance setkat se s předními mezinárodními hráči na poli inovačních projektů financovaných Evropskou unií

Konsorcium projektu E2VENT ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR Vás srdečně zvou na workshop Projekt E2VENT aneb Horizont 2020 v praxi, který se uskuteční 30. května 2018 v prostorách Technologického centra AV ČR.

Představitelé řešitelského týmu projektu E2VENT budou informovat o jeho výsledcích, technických stránkách řešení a investičních možnostech. V programu dále vystoupí zástupci TC AV ČR a FÉNIX TNT s informacemi o programu Energy-efficient Buildings (EeB) priority NMBP v rámcovém programu H2020 a otázkách ochrany duševního vlastnictví a bude přednesena řada příspěvků z oblasti inovativní výstavby a propojení výzkumu s praxí. Workshop poskytne širší prostor k panelové diskusi k předneseným tématům a především jedinečnou možnost setkání s řešiteli projektu, kteří reprezentují nejvýznamnější evropské hráče v programu EeB. Acciona, Tecnalia a Rina Consulting v dosavadních výzvách programu EeB v letech 2014-2017 zaznamenaly 30 účastí ve 23 projektech z celkového počtu 56 financovaných.

Jednacími jazyky workshopu budou čeština a angličtina (s oboustranným tlumočením). Aktualizovaný program akce najdete v pozvánce. Účast na akci je bezplatná, nutná registrace zde.

Zdroj: h2020.cz