Jak na Horizont 2020/ Horizont Evropa?

Technologické centrum AV ČR připravuje v první polovině roku 2020 následující semináře ze série modulů „Jak na Horizont 2020 / Horizont Evropa“.

Modul 5 k ERC již bude zaměřen na nový rámcový program Horizont Evropa, ostatní Moduly jsou stále zaměřeny na končící program H2020, nicméně budou obohaceny o aktuální vývoj (např. Modul 2 se více zaměří i na oblast reportování, Modul 4 na výzvy Akcelerátoru).

Předběžně lze počítat s níže uvedenými termíny. Na akce, u kterých zatím nejsou bližší informace, zatím není možné se registrovat. Další informace včetně možnosti registrace budou teprve k dispozici.

MODUL 1: Jak připravit výzkumný projekt pro H2020
Workshop je určen pro ty, kteří se chtějí aktivně podílet na zpracování kvalitního návrhu projektu typu RIA a IA. Budou podrobně probírány jednotlivé části návrhu projektu v souvislosti se zadáním v pracovním programu a zdroji informací.

  • 17. března – více informací bude zde

MODUL 2: Příprava rozpočtu a reportování v projektech H2020
Seminář je připraven pro nováčky v Horizontu 2020, kteří si chtějí osvojit principy přípravy rozpočtu pro účely projektového návrhu a seznámit se se základními a specifickými pravidly pro nákladové kategorie v projektech H2020.

  • 12. května – více informací bude zde

Modul 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy
Seminář slouží jako úvod do problematiky duševního vlastnictví a nakládání s ním v projektech programu H2020. Zároveň bude věnována pozornost jednotlivým smluvním dokumentům, se kterými se mohou účastníci v průběhu přípravy a řešení projektu setkat. Součástí semináře budou praktické příklady.

  • červen – více informací bude zde

MODUL 4: Nástroje H2020 pro firmy
Workshop je určen ambiciózním podnikům, které plánují předložit svůj návrh projektu do programu Akcelerátor. Akce účastníky seznámí se základními pravidly programu, provede je strukturou projektové žádosti a doporučí, jak nejlépe žádost zpracovat.

  • 25. února – více informací zde

MODUL 5: Workshop pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty (ERC StG a CoG)
Workshop je určen pro žadatele o ERC Starting/Consolidator granty (případně ERC Advanced a Synergy granty), kteří intenzivně pracují na návrhu projektu, který hodlají předložit ve výzvách 2021 nového rámcového programu Horizont Evropa. Workshop je rozdělen na dvě části.

  • 1. část – jaro/léto 2020, 2. část – podzim 2020 (může být obojí přesunuto na 2. polovinu 2020 v závislosti na zveřejnění Pracovního programu pro granty ERC) – více informací bude zde

MODUL 5: Workshop pro žadatele o individuální granty Marie Skłodowska-Curie (MSCA IF)Workshop je určen pro výzkumníky, kteří hodlají předložit návrh projektu MSCA IF v aktuální výzvě H2020-MSCA-IF-2020 a již komunikují se svou budoucí hostitelskou institucí/školitelem připravovaný projekt.

  • květen/červen 2020 – více informací bude zde

MODUL 6: Koordinace projektů H2020Seminář umožní projektovým manažerům či výzkumníkům, kteří v současné době koordinují projekt H2020 nebo koordinaci projektu v budoucnu vážně zvažuj, získat ucelený přehled o management projektů H2020, tj. o průběhu přípravy a implementaci projektu, jak z hlediska požadavků Evropské komise, tak z hlediska reálných situací, které mohou v konsorciu nastat.

  • 21. května – více informací bude zde

MODUL 7: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech H2020
Seminář se věnuje části 2.2 projektového návrhu „Measures to maximise impact“. Prostřednictvím praktických ukázek a cvičení jsou představeny rady k tématům komunikace, šíření a využití výsledků.

  • 20. května – více informací bude zde

Zdroj: h2020.cz