Internet příští generace a výzkum migrace a extremismu v agendě H2020

Finanční plány a témata výzkumu na léta 2018 - 2020

Evropská komise 2. října zveřejnila pět z dvanácti návrhů pracovních programů, v nichž podrobně rozvádí, na co plánuje vynaložit kolem 30 miliard Eur na výzkumná témata v letech 2018 – 2020. Výzkumný plán pro společenské vědy se přitom zaměřuje do velké míry na migraci. Návrh plánu pro Specifický cíl 6 – Evropa v měnícím se světě počítá pro léta 2018 – 2020 s částkou 111 milionů Eur na výzkum příčin a dopadů migrace. Dalších 139 milionů má jít na výzkum vládnutí a správy v souvislosti s nárůstem extremismu na Blízkém východě a na Balkáně, spolu se studiem demokracie a budoucnosti mezinárodních organizací. Záměrem autorů návrhu je řešit obavy evropských občanů ohledně migrace, 4. průmyslové revoluce a vládnutí. Nabádá vědce, aby navrhovali zabývat se faktory, které lidi k migraci podněcují, migračními vzorci a postojem globálních organizací k migraci. Podle pracovního programu je zapotřebí zkoumat také násilí, extremismus a příčiny extremistických ideologií obecně. Jako region zvláštního zájmu je označován Blízký východ a Balkán. Další témata zahrnují nelegální přepravu kulturních památek, dopad technologií na děti a inovativní přístupy k cestovnímu ruchu spojenému s kulturou.

Program pro informační a komunikační technologie plánuje financování rozvoje „humanocentrického“ internetu a euroamerické spolupráce na umělé inteligenci a augmentované realitě. Internet příští generace by měl podporovat otevřenost, přeshraniční spolupráci, decentralizaci, inkluzivitu a ochranu soukromí. Hlavním cílem je vrátit kontrolu uživatelům a zvýšit důvěru v internet, který by měl také hovořit jazyky uživatelů, a proto bude výzkum zvláště zaměřen na vývoj online vícejazyčných nástrojů. Nový internet by měl také upřednostňovat obsah přístupný a pochopitelný i nejméně školeným a postiženým uživatelům. Plán pro informační technologie také počítá s projekty augmentované a virtuální reality, umělé inteligence a internetu věcí, jejichž vývoj by měl částečně probíhat ve spolupráci s americkými vědci. Prostředky poputují také na rozvoj robotiky určené zejména pro zdravotnictví a zemědělsko-potravinářský sektor a další. Plán také připomíná nutnost, aby Evropa nezůstávala pozadu v nové generaci bezdrátových sítí, a za tímto účelem navrhuje společné soutěže s vědci z Japonska, Jižní Koreje, Číny a Tchajwanu. Další výzkum se má zaměřit také na lehké, flexibilní, tištěné a multifunkční elektronické výroky a součástky, senzory, chytrá zařízení a systémy včetně pokročilé nanoelektroniky a integrovaných chytrých systémů.

Plány financování byly připraveny úředníky EK a výbory se zastoupením členských zemí. Pokrývají poslední tři roky programu H2020, během nichž bude na výzkum vynaloženo zbývajících 30 miliard Eur.

Zdroj: grant-garant.cz