Inovujte s Eurostars2 a získejte až 4 miliony ročně!

Jste malý nebo střední podnik a zabýváte se vývojem vlastního produktu? Chcete uvést výsledky vašeho výzkumu na trh rychleji? Přihlaste se do programu Eurostars2, který aktuálně otevřel výzvu na předkládání projektů mezinárodní spolupráce.

Jaké jsou podmínky?

 • spolupráce s minimálně 1 zahraničním partnerem z členských zemí Eurostars
 • vysoká technologická úroveň inovace a tržní potenciál
 • povinnost uvedení produktu na trh do 2 let od ukončení projektu
 • koordinátorem musí být znalostně intenzivní malý a střední podnik
 • maximální výše podpory je 4 miliony korun ročně
 • míra podpory je až 60 % uznatelných nákladů

 Proč se zúčastnit?

 • libovolné téma projektu v jakékoli technologické oblasti
 • jednoduchá žádost
 • urychlení komercializace vyvinutého produktu
 • možnost spolupracovat s mezinárodními partnery
 • přístup na nové trhy

Projektové žádosti je možné podávat do 17. září 2015. Pro podání projektu je potřeba se registrovat na webu Eurostars.