Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je postupně spouštěn

Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádka sděluje, že Informační systém Výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) je postupně obnovován a spouštěn.
Od 21. června je plně funkční databáze VES, která umožňuje ukládání informací o vyhlášených veřejných soutěžích ve výzkumu, vývoji a inovacích. V databázi je možné vkládání dat, jejich vyhledávání a tvorba výsledných sestav.

Nová podoba a úpravy IS VaVaI byly představeny na společném setkání zástupců Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, dále Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a Akademie věd ČR. Zástupci poskytovatelů byli seznámeni s grafickým prostředím, s novými technologickými postupy a v neposlední řadě s termíny spouštění dalších modulů IS VaVaI.

Na zprovoznění dalších částí IS VaVaI Sekce místopředsedy vlády intenzívně pracuje. V průběhu července bude spuštěna databáze Centrální evidence aktivit (CEA) a následně pak společně databáze vyhledávání projektů (CEP) a Rejstřík informací o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (RIV).

Všichni uživatelé IS VaVaI budou průběžně a včas informováni o dalších změnách.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Veřejně přístupná data z aplikace IS VaVaI všichni uživatelé naleznou na webové adrese – www.rvvi.cz

Zdroj: výzkum