Hrozbu cévní mozkové příhody by mohl rozpoznat nový český čip

S včasnou diagnostikou mozkového inzultu (cévní mozkové příchody, „mrtvice”) a následnou cílenou terapií na klinických pracovištích může pomoci nový biočip. Přispěje se tím k ochraně lidského zdraví i záchraně životů napříč věkovými skupinami, a to včetně novorozenců. Tvrdí to pražská biotechnologická společnost Essence Line, která novinku v oboru zdravotní péče vyvinula.

Firma po uvedení konceptu do praxe očekává zlepšení poskytování zdravotní péče pacientům s cerebrovaskulárním onemocněním. Tyto nemoci patří k hlavním příčinám úmrtí, demence i pracovní neschopnosti.

„Záměrem tohoto projektu bylo vytvořit unikátní a účinný diagnostický nástroj pro včasné odhalení jevů probíhajících zejména na úrovni tzv. neuro-vaskulární jednotky, a tím v budoucnu umožnit včasnou cílenou terapii,“ vysvětlil jednatel společnosti Petr Novotný.

Jednatel poznamenal, že i když se pracovníci Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a další špičková pracoviště věnovali této problematice již desítky let, dosud nebyl do praxe uveden diagnostický nástroj, který by pomohl tyto poznatky aplikovat v klinické praxi.

„Výzkumná centra obecně generují nespočet myšlenek, hypotéz a výsledků výzkumu, ať již základního nebo aplikovaného, nicméně jen malou část z nich se podaří ověřit a převést do životaschopného podnikatelského záměru, získat potřebné finance na rozvoj a v neposlední řadě uvést do praxe. Úspěchem v tomto projektu tak byla aplikace dlouhodobého výzkumu do koncepce diagnostického prostředku, který se podařilo zkonstruovat, jeho funkčnost ověřit a který je podle našich informací ve světě unikátní,” uvedl.

Pomoc robotů

Projekt navazuje na úspěšnou výzkumnou činnost zmíněného NUDZ, dále Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, Veronské univerzity v Itálii a Stanfordovy univerzity v americké Kalifornii.

„Během řešení projektu se primárně podařilo sestavit tým vědců s relativně velkým spektrem odborností a zkušeností. Biočipy se ve firmě zabýváme již déle než deset let, podobně jako DNA/RNA diagnostikou. K jejich přípravě využíváme velmi přesné roboty. Mikro RNA diagnostika pro neurologické účely nicméně vyžadovala specifické znalosti a expertizu lékařů-neurologů a biotechnologů, kteří poskytli cenné znalosti spojené s fyziologií a molekulární podstatou jevů probíhajících na úrovni tzv. neurovaskulární jednotky,” popsal Novotný.

S financováním projektu pomohly evropské dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Společnost konkrétně využila dotační podporu z programu Proof of Concept OP PIK.

„Program podporuje aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu nebo služby na trh, případně finální dopracování výzkumu a vývoje s přípravou jeho komerčního využití. Dosud podpořil 39 projektů za téměř 154 milionů korun,” dodal Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která program administruje.

Zdroj: novinky.cz
Ilustrační foto: pixabay.com