Horizont 2020: snížení administrativní zátěže

Evropská komise zavedla zjednodušující opatření, které snížily administrativní zátěž účastníků v programu Horizont 2020. K tomuto závěru dospěl Evropský účetní dvůr auditorů (ECA), který zveřejnil zprávu o zjednodušení opatření v tomto programu. Auditoři dále konstatují, že ne všechny akce vedly k žádoucímu výsledku a příležitosti ke zlepšení stále existují. Do budoucna je potřeba více vstřícných návodů a nástrojů. Komise musí dále zkoušet vhodnost a použitelnost nových způsobů financování. Důležitá je také stabilita a neměnnost pravidel.

Více naleznete ve zprávě zde

Zdroj: tc.cz