Horizon 2020 - opportuinities for the Czech Republic

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „HORIZON2020 – OPPORTUNITIES FOR THE CZECH REPUBLIC“  zaměřenou na výměnu názorů a domácích i zahraničních zkušeností souvisejících s příležitostmi v rámci programu HORIZON 2020.  Akce, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s poslankyní Evropského parlamentu Martinou Dlabajovou a Technologickým centrem AV ČR, se bude konat dne 30. června 2015 od 9:30 hod. v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1). Konference se zúčastní Robert-Jan Smits, generální ředitel Evropské komise pro výzkum a inovace.

Účelem akce je otevřená diskuse s účastníky z řad vysokých představitelů Evropské komise a Evropského parlamentu, Akademie věd ČR, univerzit, státní správy, řešitelů projektů RP, vědeckovýzkumných center atd. Bližší informace naleznete zde.

Potvrzení Vaší účasti do 25. 6. 2015 prostřednictvím registračního formuláře na adrese: http://geform.tc.cz/h2020opportunitiesforcr/.

V případě, že se nebudete moci konference zúčastnit osobně, přepošlete prosím informaci relevantnímu zástupci Vaší instituce.