Hledá se projekt Nejlepší spolupráce roku!

Již pátý ročník soutěže Nejlepší spolupráce roku vyhlašuje letos Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR, partnerem soutěže je i agentura CzechInvest. Soutěž každoročně oceňuje projekty, které zahrnují spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou a vedou k inovacím, a také úspěšné transfery technologií a znalostí.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty (i jejich části) či transfery (například prodej licence), které byly realizovány, ale i ukončeny v období mezi 1. červencem 2014 a 30. červnem 2015. Musí se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v České republice na straně druhé. Stejně tak je možné přihlásit projekty, u nichž je prokazatelný transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry. Soutěžní projekty, resp. transfery je možné přihlásit do 28. srpna 2015.

Bližší detaily o soutěži včetně přihlášky naleznete na stránkách soutěže.

Zdroj: CzechInvest