Grantová agentura ČR představila výzvy pro rok 2021

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je jediná instituce v ČR, která poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu výhradně na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených výzev podporuje vědecké projekty jak erudovaných vědců a týmů, tak mladých a začínajících badatelů. Každý rok financuje stovky nových výzkumných projektů, a to na základě několikastupňového transparentního výběrového procesu. Jaké výzvy budou vypsány v roce 2021?

Výzvy na podání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP budou vypsány během února. V letošním roce na rozdíl od předchozích let nebude vypsána výzva EXPRO, která se zaměřuje na zkušené vědce. Její opětovné vypsání se plánuje na příští rok. Od příštího roku bude vypisována již jen v sudých letech.

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Prostřednictvím nich se podporuje nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich senioritu. Projekty jsou hodnoceny na základě několikstupňového výběrového procesu.

JUNIOR STAR

Výzva JUNIOR STAR byla poprvé vypsána v předchozím roce a zaznamenala obrovský zájem. Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro excelentní začínající vědce (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Díky pětiletému projektu s možností čerpat až 25 milionů Kč získají možnost se vědecky osamostatnit a případně založit i vlastní výzkumnou skupinu, která může do české vědy přinést nová výzkumná témata. Návrhy projektů hodnotí výhradně zahraniční hodnotitelé.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Nejnovějším druhem výzvy, kterou GA ČR letos vypíše poprvé, je POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho půjde dvěma způsoby – buď jako výjezdový grant, který českým vědcům umožní bádat na jakémkoli výzkumném pracovišti na světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému bude zahraniční vědec moci dva roky bádat na českém pracovišti.

S ohledem na zachování stability grantového prostředí i snížení administrativní náročnosti plánuje GA ČR ve znovuvypisovaných výzvách změny jen v drobném rozsahu – můžete se podívat na zadávací dokumentace z minulých let.

Mezinárodní projekty

Projekty, které řeší vědci a jejich týmy spolu s badateli z partnerského státu, jsou samostatným typem grantů. V roce 2021 bude možné podávat společné projekty s vědci z následujících států:

Bilaterální spolupráce
  • Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
  • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
  • Rusko – Russian Foundation for Basic Research (RFBR)
  • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)
Lead Agency spolupráce
  • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF) – kontinuální výzva
  • Německo – German Research Foundation (DFG)
  • Polsko – National Science Centre (NCN)
  • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS) – vypsaná výzva
  • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)

Podané projekty jsou podle dohody, kterou má GA ČR dojednanou s danou agenturou, hodnoceny buď na základě bilaterálních dohod (tj. projekt hodnotí a musí doporučit obě zapojené agentury), nebo způsobem Lead Agency (tyto projekty hodnotí pouze jedna agentura a druhá doporučení přejímá). Výzvy Lead Agency jsou vypisovány v průběhu celého roku, výzvy na základě bilaterální spolupráce budou vypsány v únoru. Je možné, že v průběhu roku budou oznámeny i další spolupráce, na jejichž navázání GA ČR v současné době pracuje.

Zdroj: GA ČR