GAČR vyhlašuje veřejnou soutěž se začátkem řešení od 1.1.2018

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu:

1. Standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.
Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.
Návrhy grantových projektů se týkají základního výzkumu.

2. Mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.
Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.
Tato veřejná soutěž se vyhlašuje na podporu mezinárodních grantových projektů ve spolupráci s
- Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- National Research Foundation of Korea (NRF)
- Ministry of Science and Technology (MOST)

3. Juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018.
Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017.
Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017.
Řešitel musí mít ukončené doktorské studium (od ukončení jeho doktorského studia uplynulo nejvýše 8 let), zároveň musí absolvovat postdoktorskou stáž min. 6 měsíců.

Zadávací dokumentace k jednotlivým programům jsou dostupné na stránkách Grantové agentury.

Formuláře pro návrh projektu jsou dostupné výhradně na internetových stránkách poskytovatele na výše uvedené adrese ve webové aplikaci vytvořené k tomuto účelu. Po finalizaci návrhu projektu se potvrzuje návrh ve formátu pdf odesláním datovou schránkou. Návrhy ve formátu pdf bude odesílat datovou schránkou odd VaV hromadně za celou FSI. Návrhy doručte nejpozději do 4.4.2017.

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na oddělení VaV FSI (Ing. Ptáčkovou a Ing. Staffovou).

Zdroj: FSI