Fyzikální ústav získal certifikaci excelence lidských zdrojů ve výzkumu

Čtvrtý ústav Akademie věd – Fyzikální ústav – se stal držitelem certifikátu HR Excellence in Researchkterý uděluje Evropská komise. Jako největší pracoviště Akademie věd se tak zařadil do prestižní skupiny evropských institucí majících právo používat tuto certifikaci.

Certifikát je udělován výzkumným organizacím, které usilují o zajištění kvalitních a transparentních pracovních podmínek pro své stávající i nově příchozí pracovníky. Cílem je sladění HR politiky ústavu se 40 body Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání vědeckých pracovníků. Mezi ně patří například otevřené a transparentní přijímání nových zaměstnanců, dvojjazyčnost instituce, podpora rovných příležitostí na všech úrovních řízení nebo profesní rozvoj zaměstnanců.

„Vzhledem k velikosti našeho ústavu, který má přes 1300 pracovníků v rámci 34 oddělení na více než pěti různých pracovištích, je systematická péče o zaměstnance a jejich výběr zásadním faktorem pro zajištění kvalitních výsledků napříč celým ústavem. Získané ocenění je pro nás dobrou zprávou, že jsme na správné cestě ve vytváření prestižního výzkumného prostředí v celoevropském měřítku,“ uvádí Michael Prouza, ředitel FZU.

Je třeba připomenout, že udělením ocenění vše nekončí, spíše naopak – k jeho udržení je třeba v pravidelných intervalech procházet zhodnocením pokroků organizace. Kroky nutné k implementaci všech bodů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro jejich přijímání jsou shrnuty v Akčním plánu.

„V tomto a příštím roce se zaměříme zejména na proces náboru a výběru zaměstnanců a unifikaci metodik napříč jednotlivými pracovišti FZU. Postupem času bychom rádi připravili postupy pro další personální činnosti tak, abychom personální řízení posunuli směrem ke strategickému řízení lidských zdrojů,“ představuje další kroky Lenka Černá z HR týmu FZU.

Proces získání certifikátu je podporován projektem Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR (HR Award FZU) v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání, díky kterému probíhá i rozvoj souvisejících aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce, transferu technologií a popularizace vědy a výzkumu. Současně ve věnujeme cílenému rozvoji měkkých dovedností vedoucích pracovníků, a to zejména v oblasti komunikačních a manažerských dovedností, pomocí interních překladatelů a kurzů angličtiny je zvyšována míra dvojjazyčné komunikace a byla zřízena grantová kancelář, která poskytuje podporu výzkumným pracovníkům ucházejícím se o prestižní české a evropské granty.

Podrobné informace a související dokumenty (Akční plán, aj.) k udělení ocenění najdete zde.

Připravila: Míla Moudrá, Fyzikální ústav AV ČR
Foto: Fyzikální ústav AV ČR

Zdroj: www.avcr.cz