Finalista SOČ našel při stáži na AVČR nový virus

Jiří Houska, student 3. ročníku oboru Aplikovaná chemie na Střední škole obchodní v Českých Budějovicích, zabodoval v letošní soutěži středoškolské odborné činnosti – SOČ. Objevil nový, dosud nepopsaný virus a se svou středoškolskou prací “Hledání nových RNA virů” se probojoval do celostátního kola, kde obsadil 4. místo v oboru “Biologie” a byl zařazen do širšího výběru pro účast v navazující mezinárodní soutěži.

 Práci vypracoval pod vedením doktora Ondřej Lenze na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AV ČR. Svůj výzkum zaměřil středoškolský vědec na viry rostlin, řas, hub a lišejníků, které využívají jako svoji dědičnou informaci dvouřetězcovou molekulu RNA.

A proč se student rozhodl hledat nové viry? „V současné době je jich v celosvětové databázi popsáno asi jenom 17 000 druhů, kdežto třeba cévnatých rostlin známe 200 000 druhů – je tedy velice pravděpodobné, že počet existujících virů bude daleko vyšší,“ vysvětluje Jiří Houska. Za pravdu mu dávají výsledky expedice TARA  Oceans, která nedávno při svých plavbách nalezla v mořích a oceánech celého světa téměř 200 000 potenciálních nových virů. „Ty ovšem zatím čekají na detailnější popis a navíc se jednalo výhradně o DNA viry,“ doplňuje jeho školitel Ondřej Lenz. „Proto jsme se v Jirkově výzkumu zaměřili na viry RNA, konkrétně na druhy s dvouřetězcovou RNA,“ dodává. Pomocí různých molekulárních metod se podařilo nejen potvrdit přítomnost tří již popsaných druhů virů v různých vzorcích, ale ve dvou z nich také objevit dosud nepopsaný druh. Počítačové analýzy získaných kousků jeho genomu pak umožnily spolehlivé zařazení viru do rodu chrysovirus a naznačily, že mohl vzniknout “zkřížením” mezi dvěma původně nepříbuznými druhy. Tato hypotéza zatím čeká na svoje potvrzení, nicméně Jiří Houska je rozhodnut pokračovat ve zkoumání virů i v dalším školním roce a obhájit nově získané výsledky v nadcházejícím ročníku soutěže SOČ. „Chtěl bych se pokusit nejen o získání kompletní sekvence nově objeveného viru, ale také jej dále molekulárně a biologicky charakterizovat,” dodává letošní úspěšný finalista. 

Zdroj: bc.cas.cz

Ilustrační foto: