Festival exportu CZ 2015

Informační a kontaktní akce na podporu českého exportu a mezinárodní obchodní spolupráce 17. - 18. června 2015
Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4
Exportní aktuality pro všechny – Exportní poradenství – Teritoriální a oborové informace – Sdílení exportních kontaktů - Umění a chutě čtyř světadílů
Co je Festival Exportu CZ?
Prezentační – informační – networkingová akce na podporu českého exportu a zahraniční obchodní spolupráce.
V roce 2015 pořádá sdružení CzechInno III. ročník akce, která je zaměřena na  setkávání firem se zástupci státní správy a institucí na podporu podnikání a exportu s  cílem podpořit exportní aktivity českých firem a jejich mezinárodní obchodní spolupráci, dodat jim aktuální informace a kontakty potřebné pro úspěšný export a současně jim představit i obchodní a kulturní zvyklosti atraktivních exportních destinací.
Festival od svého prvního ročníku kontinuálně roste – v roce 2014 se jeho druhého ročníku zúčastnilo již přes 600 účastníků z 24 zemí, kteří vyslechli přednášky 55 přednášejících a navštívili expozice 51 vystavovatelů z 18 zemí, pro rok 2015 jsme připraveni všechna tato čísla zdvojnásobit.
Pro Festival Exportu CZ 2015 si sdružení CzechInno v souladu se svým posláním vytklo podpořit zejména export inovativních produktů a služeb a současně napomoci firmám v řešení krize ve vývozu způsobené ukrajinskou krizí v roce 2014.
Jaké jsou cíle projektu Festival Exportu CZ 2015?
 • Povzbudit exportní aktivitu českých firem a jejich mezinárodní obchodní spolupráci.
 • Zvýšit konkurenceschopnost českých firem v globální ekonomice.
 • Zapojit všechny relevantní aktéry z řad institucí státu zaměřených na podporu exportu.
 • Oslovit nejúspěšnější české exportéry, kteří mohou prezentovat své úspěchy a stát se „mentory“ začínajících exportérů.
 • Aktivizovat firmy, které s exportem začínají nebo o něm uvažují.
 • Uspořádat reprezentativní setkání za účasti všech výše jmenovaných subjektů.
 • Zvýšit povědomí účastníků o možnostech vzájemné spolupráce v oblasti exportu a zahraniční obchodní spolupráce.
Komu je projekt Festival Exportu CZ určen?
 • Začínajícím a potenciálním exportérům, kteří chtějí získat dostatek důležitých informací a kontaktů pro úspěšnou realizaci exportních aktivit
 • Dalším aktérům exportu:
  • Státní správě a ostatním institucím na podporu exportu a internacionalizace podniků
  • Úspěšným českým exportérům a ostatním aktérům zahraničního obchodu
  • Významným zahraničním firmám s potenciálem spolupráce s českými partnery
  • Organizacím sdružujícím malé a střední podniky s potenciálem nadnárodní obchodní spolupráce.
Co najdete v programu Festivalu Exportu CZ?
Program III. ročníku Festivalu Exportu CZ bude rozdělen do 5 bloků:
1) Exportní aktuality pro všechny: přednáškové bloky vybraných aktérů podpory exportu obsahujících důležité informace pro mezinárodní obchod a export a aktuality z oblasti podpory exportu, které proběhnou 1. den Festivalu odpoledne:
2) Teritoriální a oborové exportní informace: přednášky o možnostech obchodní spolupráce s akcentem na prioritní a zájmová teritoria dle Exportní strategie ČR a současně i na tradiční nebo dynamicky se rozvíjející odvětví českého průmyslu, které zaplní 2. den Festivalu dopoledne.
3) Exportní poradenství na míru: účastníci budou mít možnost konzultace problematiky exportu se zastoupenými specialisty na oblast mezinárodního obchodu na jejich expozicích po oba dny Festivalu
4) Sdílení obchodních kontaktů:
a. V rámci formálního programu Festivalu: Úvodní přednáškový blok 1. den Festivalu odpoledne a Teritoriální a oborové workshopy 2. den Festivalu dopoledne,
b. V rámci doprovodného programu Festivalu: expozice ve Firemní a Teritoriální sekci po oba dny Festivalu,
c.  V rámci networkingu na společenském večeru Festivalu jen pro zvané VIP účastníky 1. den Festivalu večer.
5) Umění a chutě čtyř světadílů: doprovodný program složený ze zábavných prvků, prezentace umění a kultury a ochutnávek gastronomických specialit zaměřených zejména na prezentaci prioritních proexportních zemí.
Co účastí na Festivalu Exportu CZ získáte?
Svým účastníkům Festival Exportu CZ nabízí nespornou přidanou hodnotu spočívající v získání:
 • obecných aktuálních informací pro export a mezinárodní obchod (přednáškové bloky – Exportní aktuality pro všechny)
 • poradenství šitého na míru firmě účastníka a kontaktů důležitých pro úspěšný export(bilaterální konzultace účastníků se specialisty agentury CzechTrade, sítě EEN, Generálního ředitelství cel aj. institucí a firem na oblast mezinárodního obchodu – Exportní informace na míru)
 • teritoriálních informací (prezentace smíšených obchodních komor a zastupitelských úřadů států zařazených mezi prioritní a zájmové proexportní země s možností získání přímých kontaktů na zahraniční obchodní partnery)
 • možnosti prezentace firmy na akci s maximálním portfoliem partnerů, pokud se týče jejich typologie: státní správa, podnikatelské reprezentace, aktivní i potenciální exportéři a obchodní partneři, a to v samotném srdci Evropy – v Praze
 • náhledu na umění a gastronomii světadílů, v nichž jsou lokalizovány prioritní a zájmové proexportní země (doprovodný program – sekce Umění a chutě čtyř světadílů), to vše na jednom místě v Praze v rámci Festivalu Exportu CZ 2015.

Jak se k účasti na Festival Exportu CZ přihlásit?
Vstupenky jsou dispozici zde.

Fotogalerie loňského Festivalu Exportu CZ 2014 naleznete na tomto odkazu.

Monitoring loňského Festivalu Exportu CZ 2014 naleznete na tomto odkazu.

Kontaktní fórum: Design pro konkurenceschopnost