Expertní zpráva poukazuje na význam vědeckých stanovisek pro politiky

Politici nyní více než kdy dříve potřebují opírat svá rozhodnutí o expertní vědecká stanoviska. Politické otázky, u nichž je vědecký pohled nejpotřebnější, ovšem bývají tytéž, kde je věda sama o sobě často složitá a nejednoznačná. Zdůrazňuje to červencová zpráva evropských akademií věd.

Rozsáhlá zpráva zveřejněná pod názvem „Making sense of science for policy under conditions of complexity and uncertainty“ zdůrazňuje, že velká část současných nejnaléhavějších problémů světa je neuvěřitelně komplexní – včetně změny klimatu, znečištění životního prostředí, hospodářských krizí a digitální transformace společnosti. Vědecké poznatky týkající se těchto oblastí ale mohou být často sporné či protichůdné.

Zprávu sestavila skupina předních vědců z různých oborů, kteří byli nominovaní jako zástupci akademií věd z celé Evropy. Tuto pracovní skupinu následně koordinovalo nevládní sdružení Academia Europaea, které je součástí konsorcia SAPEA. Zpráva bude podkladem pro příští expertní stanovisko týmu hlavních vědeckých poradců Evropské komise.

Profesor Ortwin Renn, předseda pracovní skupiny, která zprávu zpracovala, k tomu uvedl: „Expertní vědecké poradenství určené zákonodárcům je vysoce poptávané a velmi potřebné. V dnešním světě fake news je nezbytné, abychom shromáždili a přezkoumali zásadní vědecká fakta v dané oblasti a jasně je komunikovali směrem k politikům i veřejnosti. Tam, kde si věda není jistá, musíme tyto nejistoty, nejednoznačnosti a pnutí vyhodnotit a vysvětlit. Žijeme v demokraciích, kde je veřejná kontrola a odpovědnost vědců i politiků nevyhnutelná a žádoucí.“

Zpráva, jejíž kompletní znění je k dispozici zde, vyjmenovává řadu klíčových závěrů pracovní skupiny SAPEA:

  • Věda představuje jen jeden z mnoha zdrojů pro tvorbu politik. Její síla však spočívá v tom, že je založena na důkladném šetření, nepřetržité analýze a diskusi. Poskytuje fakta, která mohou být považována za platná, relevantní a spolehlivá.
  • Expertní vědecká stanoviska napomáhají politickému rozhodování tím, že poskytují nejlepší dostupné znalosti pro pochopení konkrétního problému, vytvoření a hodnocení politických možností a monitorování výsledků implementace politických kroků. Dávají také smysl společenským debatám o zásadních tématech. Největší přínos mají tehdy, pokud se opírají o spolupráci mezi vědci a politiky.
  • Vztah mezi vědeckými poradci a politiky je závislý na vzájemné důvěrě, kdy jak vědci, tak politici nezastírají své hodnoty a cíle.
  • Výsledky vědeckého poznání by vždy měly být podkladem pro celospolečenské diskuse a rozhodování. Občané zároveň mají vlastní zkušenosti s danými problémy a měli by být součástí procesu neustálé výměny názorů mezi vědci, politiky a veřejností.

Profesor Sierd Cloetingh, předseda představenstva SAPEA, dodal: „To, jakým způsobem budeme poskytovat expertní stanoviska zákonodárcům Evropské komise, je pro nás klíčová otázka, která je v jádru poslání SAPEA. Tato zpráva je zásadním příspěvkem k budoucímu rozvoji vědeckého poradenství. Je založena na odborných znalostech skupiny špičkových vědců z různých oborů, kteří mají s poradenstvím rozsáhlé praktické zkušenosti.“

Expertní stanoviska jako podklad pro politiky připravuje od letošního roku také Akademie věd ČR. Tyto materiály, tzv. AVexy, jsou určeny jak poslancům, tak senátorům. Doposud vydaná stanoviska se zabývala např. velkými daty, pitnou vodou či suchem v krajině.

Co je SAPEA

Konsorcium SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) funguje od roku 2016 jako vědecký poradní orgán Evropské komise. Je součástí tzv. SAM – Scientific Advice Mechanism. Je financováno z programu EU Horizon2020. 

Autor: Klára Šámalová ve spolupráci s Milanem Pohlem
Zdroj: AV ČR