Evropský projekt se zaměří na výrobu paliv z dostupných surovin

Projekt SUNRISE neboli „Sluneční energie pro oběhové hospodářství“, na němž se podílí sedm evropských univerzit a osm výzkumných center včetně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, vybrala Evropská komise mezi šest koordinačních a podpůrných akcí (CSA) v rámci programu Horizont 2020. Cílem projektu je ambiciózní využití sluneční energie a široce dostupných surovin k výrobě paliv a chemikálií a nahrazení jejich energeticky náročné výroby založené na ropě a uhlí.

SUNRISE má položit základy evropskému výzkumnému projektu v oblasti využívání a skladování sluneční energie. Sdružuje zástupce akademické, průmyslové i politické sféry, kteří připravují dlouhodobý plán zaměřený na přeměnu sluneční energie a běžně dostupných surovin (oxid uhličitý, atmosférický dusík a voda) na paliva a základní průmyslové chemikálie.

Výsledkem bude udržitelná alternativa k současným energeticky náročným procesům využívajícím fosilní suroviny. Hlavním cílem projektu je vyvinout procesy, které budou cyklicky využívat oxid uhličitý, snižovat jeho hladinu v atmosféře na úroveň slučitelnou se stálostí klimatu a přispívat k udržitelnému využívání půdy a přírodních zdrojů prostřednictvím oběhového hospodářství.

„Cílem SUNRISE je změnit způsob výroby paliv a produkovat chemikálie pro oběhové hospodářství s velmi vysokými výtěžky přímo z hojné sluneční energie a atmosférických plynů. V dohledné době budou technologie SUNRISE pohánět uhlíkově neutrální průmysl v chytrých městech, jaká si dnes lze jen těžko představit. Zajistíme sezónní skladování energie v bezodpadové společnosti při současném snížení emisí oxidu uhličitého,“ uvedl koordinátor SUNRISE, profesor Huub de Groot z Leidenské univerzity v Nizozemsku.

Plán implementace bude již napřesrok

Projekt připravuje konsorcium dvaceti partnerů ze třinácti evropských zemí, včetně sedmi univerzit (Leiden, Uppsala, Turku, Varšava, Louvain, Imperial College v Londýně, Norská univerzita vědy a techniky v Trondheimu), osmi výzkumných center (francouzská CEA, italská Národní rada pro výzkum, švýcarské Federální laboratoře pro materiálové vědy a technologie, španělská IMDEA-Energy Institute, německé Fraunhofer-Gesellschaft a Forschungszentrum Jülich GmbH, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR a Katalánský ústav chemického výzkumu ve Španělsku), dvou evropských sdružení (Evropská asociace pro energetický výzkum EERA a Průmyslová výzkumná iniciativa energetických materiálů EMIRI) a tří průmyslových společností (Siemens AG, Johnson Matthey, Engie).

Činnost SUNRISE bude po dobu jednoho roku (od jara 2019) financována částkou jednoho milionu eur. Na konci tohoto období zveřejní konsorcium plán implementace včetně popisu krátkodobých i dlouhodobých cílů či potřebných zdrojů.

Autor: Milan Pohl
Zdroj: AV ČR