Evropská veřejná konzultace - financování kybernetické bezpečnosti

Evropská komise otevřela možnost vyjádřit se k budoucímu obsahu společného veřejného a privátního financování inovací v kybernetické bezpečnosti. Příspěvek lze uplatnit do 11. března 2016 zde. Výsledky budou jedním z podkladů při přípravě smluvního partnerství veřejného a privátního sektoru (cPPP - contractual Public-Private Partnership), jehož vyhlášení je připravováno na polovinu letošního roku.

Související informace:

Od roku 2013, kdy byla přijata evropská Strategie v oblasti kybernetické bezpečnosti, dále v roce 2015 Strategie  jednotného digitální trhu, rostou aktivity od legislativy až po výzkum a inovace, financované z H2020. V prosinci 2015 byl zveřejněn plán výzkumných aktivit - SRA (Strategic Research Agenda) .
Plánovaná cPPP otevře další možnosti financování inovací digitální bezpečnosti, a tím i posílení důvěry v nové technologie.

Zdroj: TC.cz