Evropská komise zveřejnila nový pracovní program pro období 2019–2020

Evropská komise zveřejnila nový pracovní program, který bude platný na období 2019-2020. V rámci tohoto období se budou pilotně testovat schémata připravovaná pro program Horizon Europe – Pathfinder a Accelerator. Hlavní body a změny:

  • Pathfinder kombinuje výzvy FET Open a FET Proactive
  • Accelerator staví na SME Instrument fáze 2, od čtvrté uzávěrky letošního roku (9.10.) si žadatelé budou kromě grantu moci zažádat i o podporu formou ekvity
  • SME Instrument fáze 1 bude letos ukončena. Poslední dvě uzávěrky proběhnou 7. 5. a 5. 9.
  • Změní se váha hodnotících kritérií u Accelerator – všechna kritéria budou mít v hodnocení stejnou váhu (dosud měl převahu impact)
  • V pracovním programu zůstává Fast Track to Innovation

Aktualizovaný pracovní program Evropské rady pro inovace k náhledu ZDE.

Zdroj: tc.cz