Evropská komise přijala finální soubor opatření pro Brexit bez dohody

Evropská komise přijala dne 30. ledna 2019 finální soubor opatření pro případ, že Velká Británie opustí Unii bez dohody.

Soubor opatření se týká programu Erasmus+, koordinace sociálního zabezpečení a rozpočtu EU. Tento soubor opatření vychází z pohotovostního akčního plánu Komise vydaného dne 19. prosince 2018. V opatření jsou návrhy, které jsou omezené časem i obsahem, a budou aplikovány EU unilaterálně.

Co se týká rozpočtu, Evropská komise poskytne příjemcům z Velké Británie financování na základě již uzavřených smluv pouze v případě, že Velká Británie splní svůj závazek finančně přispět do rozpočtu EU a že se příjemci podrobí příslušným auditům a kontrolám.

Evropská komise se těmito opatřeními snaží zajistit, aby na oblasti, které jsou závislé na financování z evropských fondů (např. výzkum, vývoj nebo zemědělství) nedopadl Brexit v tak zásadní míře.

Evropská komise musí nyní úzce spolupracovat s Radou a Evropským parlamentem, aby se zajistilo přijetí návrhu opatření tak, aby byly v platnosti do 30. března 2019.

Více informací ZDE.

Zdroj: grant-garant