ESFRI cestovní mapa 2018 je zveřejněna

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFI - European Strategy Forum on Research Infrastructures) představilo 11. září aktualizovanou cestovní mapu 2018, která identifikuje 18 projektů a 37 tzv. Landmarks.

Strategická zpráva se skládá ze tří částí a obsahuje informace o výzkumných infrastrukturách, cestovní mapu s ESFRI projekty a Landmarks, vizi ESFRI o vývoji výzkumných infrastruktur v Evropě a stanovené strategické cíle.

První část uvádí charakteristiky cestovní mapy ESFRI 2018. Obsahuje seznam 18 ESFRI projektů a 37 tzv. Landmarks: každá RI je označena zkratkou, úplným názvem, typem infrastruktury, právním statusem, rokem vstupu na cestovní mapu, rokem předpokládaného zahájení provozu a odhadovanými náklady. Tato část rovněž obsahuje analýzu vyvíjející se úlohy výzkumných infrastruktur, použité metodiky ESFRI a pozadí ESFRI a jeho historie za posledních 16 let.

Druhá část obsahuje analýzu prostředí, které poskytuje současný kontext nejdůležitějších výzkumných infrastruktur, které jsou k dispozici evropským vědcům a technologickým vývojářům. Jedinečný přínos ESFRI výzkumných infrastruktur ve všech vědeckých oblastech je analyzován spolu s propojením a průřezovými aspekty celého evropského ekosystému výzkumných infrastruktur.

Třetí část popisuje každý ESFRI projekt a Landmark. K dispozici je krátký popis, jakož i aktualizované informace o právním stavu, časové ose stavby/provozu a odhadované náklady.

Česká republika má zastoupení v 7 ESFRI projektech a 21 ESFRI Landmarks.

ESFRI je strategickým nástrojem pro posílení integrace Evropy v oblasti výzkumu a její mezinárodní spolupráce. Posláním ESFRI je podpora koherentního a strategického přístupu k vytváření politik týkajících se výzkumných infrastruktur v Evropě a multilaterálních iniciativ, které povedou k lepšímu využití a rozvoji výzkumných infrastruktur na evropské i mezinárodní úrovni.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: tc.cz