Ergo 1/2020

V prvním letošním vydání odborného časopisu Ergo se dočtete o výzkumu a vývoji v podnicích působících v aplikačních odvětvích Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (NRIS3 srategie), kde autor článku posuzuje výdaje na výzkum a vývoj (VaV) v podnicích působících v jednotlivých aplikačních odvětvích NRIS3 strategie a jejich strukturu a vývoj v posledních letech.

Druhý článek s názvem Jaké jsou charakteristiky a ekonomický vývoj největších příjemců podpory podnikového výzkumu blíže nahlíží na strukturu a vývoj podniků patřících mezi hlavní přijemce státem financované přímé podpory VaV v období 2007-2018..

Třetí článek má název Umělá inteligence – kam směřuje veřejná podpora VaV v ČR a jaké jsou jeho výsledky? Hodnotí vývoj účelové podpory VaV oblasti AI v letech 2005-2018 a v pětiletém intervalu od roku 2014 na detailnější úrovni analyzuje její strukturu a zaměření.

Elektronickou verzi vydání naleznete zde.

Zdroj: tc.cz