ER požaduje pilotní iniciativu k průlomovým inovacím

Hlavním tématem dvoudenního zasedání Evropské rady koncem června byla migrace, ale hlavy států a vlád členských zemí jednaly mimo jiné i o inovacích a konkurenceschopnosti. Politici připomněli, že je třeba podporovat špičkový výzkum, který by přinášel nové výrobky, služby a obchodní modely. Podstatný je přísun financí a spolupráce mezi výzkumnou, inovační a vzdělávací sférou. ER navíc vyzvala Evropskou komisi k zahájení nové pilotní iniciativy k průlomovým inovacím ještě po zbývající dobu trvání Horizonu 2020. Potvrzeno bylo i fungování Evropské rady pro inovace (EIC), s níž bude počítat i budoucí víceletý unijní rozpočet, Víceletý finanční rámec.

EK byla také vyzvána k rychlé implementaci programu rozvoje obranného průmyslu a podpoře dalšího fungování Evropského obranného fondu (EDF). Byla zdůrazněna i potřeba posílit kybernetickou bezpečnost a ochranu proti hrozbám majícím původ mimo EU. Instituce a členské státy musí zavést opatření k rozpoznání původců kybernetických útoků a praktického využití nástrojů kybernetické diplomacie.

Inovace a digitalizace

Evropa musí dále rozvíjet špičkový výzkum a na jeho základě přicházet s novými produkty, službami a modely. Je zapotřebí, aby inovační prostředí bylo inkluzivní a podporovalo průlomové a tržně uplatnitelné inovace a poskytovalo komplexní podporu firmám včetně malých a středních podniků s disruptivním potenciálem vstupu na světové trhy.

Je nezbytné připravit ještě před skončením stávajícího legislativního cyklu zbývající návrhy týkající se jednotného digitálního trhu. K vybudování evropské datové ekonomiky je třeba dalších kroků včetně zlepšení efektivity využívání údajů a norem ochrany údajů a plné implementace GDPR. Vysoce kvalitní data jsou podstatná i pro vývoj umělé inteligence, k níž musí EK se členskými státy vypracovat koordinovaný plán.

V souladu s neformální diskusí lídrů v Sofii Rada trvá na zlepšení přístupu firem k financím a lepší koordinaci evropských finančních programů a nástrojů pro podporu výzkumu na úrovni států, na vytvoření regulačního prostředí příznivého pro podstupování většího rizika, na podpoře digitálních dovedností a na silnějších vazbách mezi vysokými školami, průmyslem a státem. Je třeba podporovat spolupráci výzkumného, inovačního a vzdělávacího prostředí, a to i prostřednictvím iniciativy evropských univerzit.

Zdroj: grant-garant