Eko-inovace a cirkulární ekonomika pro rozvoj dunajského regionu

Sofia / Brno, 9. dubna 2019

Začátkem dubna 2019 se v bulharské Sofii uskutečnila mezinárodní konference „Danube: innovation in flow“. Cílem konference bylo shrnout praktické výsledky dosažené v projektu EcoInn Danube a představit je odborné a široké veřejnosti.

Konference se zúčastnili reprezentanti veřejné správy, představitelé univerzit a výzkumných organizací a zástupci start-upů a firem řešící problematiku cirkulární ekonomiky, eko-inovací a odpadového hospodářství v dunajském regionu.

Dunajský region zahrnuje země od Bádensko-Württemberska, přes Rakousko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko až po Chorvatsko, Bulharsko či Bosnu a Hercegovinu. Je to tudíž velmi pestrý region s různou úrovní implementace eko-inovací a cirkulární ekonomiky. Tím více je důležitá systematická podpora těchto klíčových rozvojových témat.

Konferenci organizovala Hospodářská komora Vratsa. Akce zahájila Denitsa Nikolovova, náměstkyně ministra pro místní rozvoj a cestovní ruch. Zdůraznila význam eko-inovací pro rozvoj dunajského regionu. Svým vystoupením na ní navázal Tsvetan Simeonov, prezident Bulharské hospodářské komory, který vyzdvihl ožehavý problém odpadu mířícího do moří a oceánů. Eko-inovace by měly být dle jeho slov chápány jako příležitost pro eliminaci odpadových hrozeb v rámci celé Evropy.

Kromě prezentace výsledků projektu EcoInn Danube byla tato konference též dobrou příležitostí pro navázání kontaktů mezi projekty zaměřenými na inovační a sociálně odpovědné podnikání se zástupci eko-inovativních společností řešících otázky cirkulární ekonomiky, kterými byly např. Playground Energy, Geocycle Bulgaria, Balbok Energy či Vadima.

Konsorcium projektu EcoInn Danube složené z 13 partnerských organizací z 10 zemí dunajského regionu zpracovalo Společnou nadnárodní strategii pro eko-inovace, na kterou navazuje Společný akční plán navrhující řadu konkrétních krátkodobých i dlouhodobých opatření.

V rámci projektu EcoInn Danube byla vytvořena virtuální laboratoř. Jedná se o specializovaný portál www.ecoinnovative.eu, na kterém jsou uveřejňovány nabídky a poptávky po eko-inovacích, eko-technologiích a energeticky úsporných řešeních. Je to doplněno o zajímavé praktické informace z oblasti implementace principů cirkulární ekonomiky či o příklady dobré praxe v oblasti eko-inovací. Nabídky a poptávky jsou na webu průběžně publikovány ze všech v projektu zapojených zemí dunajského regionu.

V průběhu projektu EcoInn Danube byly organizovány různé typy odborných akcí. Jednalo se o stakeholder meetingy, na kterých se setkali rozhodující osobnosti z veřejné a soukromé sféry řešící eko-inovace. Dále byly organizovány tematické regionální a mezinárodní workshopy s matchmakingem jako nedílnou součástí. Dále projektový partneři připravili několik Eko-inovačních fór a letních škol eko-inovací. Z informací získaných na těchto akcí a se zapojením odborných pracovníků byly zpracovány specializované materiály, které jsou výstupy projektu.

Guidebook – materiál obsahující aktuální informace o úrovni eko-inovací a jejich podpoře v jednotlivých zemích dunajského regionu zapojených v projektu doplněný o seznam kontaktů na subjekty inovační infrastruktury v dunajském regionu.

Recommendation packages – příklady dobré praxe projektů řešící eko-inovační témata.

Green Innovation Fora – mezinárodní eventy, které za účasti špičkových řečníků řešíly problematiku cirkulární ekonomiky, eko-technologií a energeticky úsporných řešení. Na fórech byly v centru pozornosti eko-inovativní záměry startupů, inovátorů, studentů a výzkumných pracovníků, kteří prezentovali svoje nápady odborníkům z řad úspěšných podnikatelů, investorům a specialistů na danou oblast. Green Innovation Fóra se konala v Brně a Stuttgartu.

Letní školy eko-inovací – týdenní výukové programy, na kterých se zájemci z řad studentů a široké veřejnosti učili své eko-inovativní nápady přetavit do startupových záměrů, které by v případě úspěšné přípravy měly šanci uspět na trhu. Letní školy eko-inovací se konaly ve Stuttgartu, Bratislavě a ve Vídni.  

Projekt EcoInn Danube (Eco-innovatively connected Danube region) je co-financován fondy Evropské unie ERDF a IPA a realizován v rámci transnacionálního programu Interreg Danube.

Zdroj: tisková zpráva z konference Danube: innovation in flow