EIT a EIC se zavázaly k úzké spolupráci v programu Horizont Evropa

V průběhu letošního ročníku Evropských dnů pro výzkum a inovace (ERID) podepsali dne 24. 9. 2020 zástupci Evropské rady pro inovace (European Innovation Council, EIC) a Evropského inovačního a technologického institutu (European Institute of Innovation and Technology, EIT) dokument (Letter of Intent) deklarující vzájemnou ochotu EIC a prvních tří znalostních a inovačních společenství (KICs) EIT Digital, EIT InnoEnergy a EIT Climate-KIC zahájit v programu Horizont Evropa systematickou a strukturovanou spolupráci. Tisková zpráva EK s dalšími informacemi je zde a zpráva EIT zde, text dohody pak zde.

Zdroj: h2020.cz