EIP-AGRI hledá experty do nových Focus Groups

EIP-AGRI hledá experty s praktickými zkušenostmi nebo specifickými znalostmi do tzv. Focus Groups v následujících oblastech:

• Non-chemical weed management in arable cropping systems
• Pests and diseases of the olive tree

Cílem tzv. Focus Groups je lépe propojit vědu a praxi. Skupiny začnou pracovat od listopadu roku 2018 a očekává se, že do 12 měsíců předloží své výsledky a doporučení.

Evropské partnerství pro inovace "Zemědělská produktivita a udržitelnost" (Agricultural Productivity and Sustainability - EIP-AGRI) spojí činitele v oblasti inovací včetně zemědělců, poradců, agropodniků, občanské společnosti a výzkumných pracovníků působících na úrovni EU, na vnitrostátní a regionální úrovni. Cílem partnerství je usměrnit inovační činnosti s cílem podpořit vyšší produktivitu a udržitelné řízení zdrojů v celém hodnotovém řetězci.

Uzávěrka přihlášek je 10. září 2018. Výzva je k dispozici zde.

Zdroj: tc.cz