Echo 5-6/2020

Poslední letošní Echo vychází jako každoročně s rozsáhlou Zprávou o účasti ČR v H2020, která je převážně založena na mezinárodních srovnávacích analýzách, kdy jsou porovnávány hodnoty vybraných indexů účasti ČR s hodnotami ostatních členských států EU.

Vlastní Echo se mj. věnuje v několika příspěvcích Zelené dohodě pro Evropu. Přečíst si můžete dále o účasti ERIC v programu H2020 nebo o výsledcích posledních výzev SEWP.

Echo naleznete ke stažení zde.

Zdroj: tc.cz